top of page


Instytucja dofinansowana z programu "Maluch +" 2021

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch +" 2021 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki z budżetu państwa w wysokości 28 800 zł przeznaczone na obniżenie opłat za zostały przyznane dla rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha "Bajtel-Point".
Wysokość dofinansowania miesięcznego dla dziecka wynosi 80 zł. 

GODŁO I FLAGA.jpg
MALUCH.jpg
bottom of page