top of page
Co to takiego „Gordon”?

 

 

- TECHNIKA GORDONA,

- UMUZYKALNIANIE DZIECI I RODZICÓW TECHNIKĄ GORDONA…

 

to edukacja poprzez muzyczne zabawy dla najmłodszych ze śpiewem i ruchem. Podczas zabaw dzieci poznają świat muzyki i dźwięków, rozwijając słuch muzyczny, poczucie rytmu, koordynację i wrażliwość. Wszystkiemu

towarzyszy ruch, który wyzwala energię i emocje

dziecka.

 

Chcesz wiedzieć więcej ?

 

 

Trochę teorii, ale tylko trochę

Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii amerykańskiego prof. E. E. Gordona (muzyka jazzowego i psychologa muzyki) mają na celu przygotowanie dzieci do rozumienia muzyki tak jak rozumieją one swój język ojczysty. Ułatwia im to późniejszą formalną edukację muzyczną, wpływa na rozwój zdolności improwizacyjnych a także twórczo stymuluje rozwój intelektualny i ruchowy.

 

Nauka poprzez zabawę

Dla dzieci szczególnie ważna jest zabawa, dlatego poprzez muzyczną zabawę i radość jaka towarzyszy maluszkom podczas obcowania z muzyką rozwija się słuch muzyczny i wrażliwość oraz poczucie rytmu.

 

Nauka muzyki nauką języka

Od malutkiego dziecka nie wymaga się, aby mówiło pełnymi zdaniami. Podobnie próba uczenia małych dzieci piosenek jest z góry skazana na niepowodzenie, gdyż trudne jest jednoczesne opanowanie melodii, rytmu i tekstu. Na zajęciach umuzykalniających naszą uwagę skupia każdy dźwięk wydawany przez dziecko (jak każda sylaba i niezdarne słowo). Powtarzamy go i ośpiewujemy (bez słów), a przez to zachęcamy malucha do dalszego eksperymentowania z głosem i ciałem.

 

Siła trzech: melodia, rytm i ruch

Prof. E. E. Gordon oddzielił sferę rytmiczną od melodycznej, ponieważ podczas badań zauważył, że uzdolnienia w tych dwóch dziedzinach u każdego człowieka są różne. Należy je więc rozwijać osobno.Dlatego na zajęciach przez śpiewanki rozwijamy zdolności melodyczne (np. czyste śpiewanie), a przez rytmiczanki zdolności rytmiczne. Wszystkiemu towarzyszy ruch, który wyzwala energię i emocje dziecka.

 

Rodzicu – jesteś dla Niego najważniejszy!

Przy piosenkach, śpiewankach i rytmiczankach dzieci poprzez naśladowanie prowadzących i przede wszystkim rodziców poznają świat muzyki i dźwięków dokładnie w taki sam sposób w jaki poznają język ojczysty - poprzez osłuchiwanie się. Uczą się podpatrując i naśladując swoich rodziców.

 

Dlaczego aż tyle muzyki i dźwięków?

Dzieci zaczynają śpiewać czysto, gdy mają kontakt nie tylko z najpopularniejszym brzmieniem tonacji durowych i mollowych, ale także z innymi skalami modalnymi. Z kolei kontakt z różnorodnym metrum (np.: na dwa, na trzy, na pięć, na siedem) wspiera rozwój poczucia rytmu. Poznawanie rozmaitych skal muzycznych (modalnych) i rytmów (regularnych – parzystych i nieregularnych – nieparzystych) przez nasz słuch porównać można do poznawania barw przez zmysł wzroku. Tonacja dur i moll to np. kolor biały i czarny. A co z resztą kolorów?

 

Chcemy wychowywać dzieci, młodych ludzi, którzy muzykę rozumieją, umieją się nią posługiwać i cieszyć ucząc się wrażliwości, empatii.

Właściwy rozwój muzyczny wpływa na rozwój intelektualny dziecka zdecydowanie go przyspieszając i harmonizując. Przedmioty ścisłe, refleks, koordynacja, nauka języków…

Droga od malucha do geniusza zaczyna się od dźwięków. Czystych dźwięków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page