top of page

 

Gaduły

 

Zapisz swojego Bajtla na zajęcia jeśli:

-chcesz przeciwdziałać ewentualnym kłopotom z poprawnością wymowy w przyszłości,

-Twoje dziecko należy do grupy o zwiąkszonym ryzyku wystąpienia wad wymowy (np. wady wymowy występujące w rodzinie, niedotlenienie okołoporodowe, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, wady zgryzu, płytki oddech lub nieprawidłowy tor oddechowy-nawyk oddychania ustami),

-Twoje dziecko uczęszcza na indywidulane zajęcia logopedyczne i chciałbyś zwiększyć skuteczność prowadzonej terapii,

-Twoje dziecko ma kłopoty w nawiązywaniu kontaktu werbalnego.

 

 

Oferowane zajęcia wpłyną na rozwój mowy Twojego dziecka poprzez:

-poprawę koordynacji ruchowej (pamiętajmy, że dla prawidłowej artykulacji niezbędna jest precyzyjna, skoordynowana praca wszystkich narządów artykulacyjnych!),

-usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,

-utrwalenie prawidłowego toru oddechowego,

-rozwijanie i doskonalenie aktykulacji,

-kształtowanie i doskonalenie słuchu fonemowego,

-wzbogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego,

-doskonalenie umiejętności komunikacyjnych poprzez kontakt z grupą rówieśniczą.

 

Zajęcia oparte są głównie o następujące metody:

-choreoterapia,

-logorytmika,

-metoda prof J. Cieszyńskiej.

-Pedagogika Zabawy.

 

 

Organizacja:

1. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Twojego Bajtla zajęcia mogą rozpocząć się w obecności rodzica, który stopniowo może zwiększać dystans. Kiedy dziecko będzie już czuło się pewnie w nowej sytuacji rodzic może wycofać się do odrębnego pokoju. Ostatnim etapem jest pozostawienie dziecka pod opieką animatora. Możliwość powolnej adaptacji do nowych warunków uczy dziecko samodzielności, nie niszcząc przy tym poczucia bezpieczeństwa i zaufania dla najbliższych. 

2. Każde spotkanie trwa do trzech godzin zegarowych. W trakcie pierwszej godziny odbywają się zajęcia grupowe. Druga i trzecia godzina przeznaczona jest na samodzielne zabawy dzieci w grupie. Wybór długości spotkania zależny jest od potrzeb i możliwości dziecka i rodzica. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem i zależne są od czasu spędzonego w "Bajtel-Point". Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz w cenniku.

3. Dla wygody maluchów konieczne jest zaopatrzenie dziecka w wygodne buty na zmianę lub skarpetki antypoślizgowe.

Ze względów higienicznych w sali zabaw "Bajtel-Point" obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym.

 

 

bottom of page